fbpx

Doctor Dong - VAY BAO NHIÊU - TRẢ BẤY NHIÊU

Doctor Đồng là dịch vụ tài chính đặc biệt cung cấp khoản vay 12 tháng, khách hàng đăng ký vay có thể nhận hạn mức lớn hơn sau khi thanh toán toàn bộ khoản vay. Khách hàng có thể chọn thời điểm thanh toán với kỳ hạn linh hoạt - chỉ cần trả khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng, thanh toán phần còn lại sau.