VAY TIỀN IDONG

Vay tiền iDong

Là dịch vụ vay tiền online nhanh nhất hiện nay. Vay tiền iDong giúp bạn có được khoản vay tiêu dùng 10.000.000 đồng sau 5 phút đăng ký tiền sẽ chuyển qua tài khoản ngân hàng, thao tác hoàn toàn qua app và website.

Quy tắc 3-1-0

iDong đột phá với quy trình 3-1-0

  • Thẩm định hồ sơ trong 3 phút
  • Trả lời có cho vay hay không trong 1 giây
  • Hoàn toàn 0 cần một nhân viên nào